ZELEN OBOD

Ureditev okolice Doma starejših občanov Krško - Zelen obod.

Ureditev in sanacija območja v urbanem delu mesta Krško, kjer je bilo pred posegom neurejeno gramozno parkirišče. Zasnova mikro, introvertiranega prostora, namenjenega večgeneracijskemu druženju. Prostor je definiran in jasno zamejen z zelenim cvetočim nasipom, vznožje katerega tvori linijska betonska klop.

ZELEN OBOD je ena izmed ureditev izvedena v sklopu celostne obravnave in zasnove sanacije obstoječih zunanjih površin okolice Doma starejših občanov Krško, Šolskega centra Krško – Sevnica ter poslovnega sistema Mercator. Novo revitalizirani in sanirani prostori ustvarjajo nove programske točke, ki se med seboj povezujejo z na novo urejenimi in utrjenimi potmi. Oblikovana krajina preko zasaditev in izvedbe nove urbane opreme povabi občane v urejene prostore, kjer se tvori stik med prebivalci in skupnostjo. Zasnove nagovarjajo različne generacije uporabnikov (od starostnikov do mladostnikov) in so glede na to smiselno umeščene ter oblikovno in programsko zasnovane.

Na ožji lokaciji ureditve ZELEN OBOD se je okoli obstoječih dreves – topolov, ki so se ohranila, prostor terensko preoblikoval in z izvedbo zelenega nasipa, ki teče po južnem in vzhodnem delu območja, jasno zamejil. Po nasipu je izvedena sklenjena zasaditev z grmovnicami, okrasnimi travami in trajnicami, katerih videz sovpada s cvetočim travnikom. Nasip je na notranjo stran ureditve zaključen z AB betonskim zidcem / klopjo, izvedenim iz AB prefabrikatov. Podporni zid predstavlja reprezentativno brušeno armirano betonsko klop, na katero so na petih mestih umeščena lesena sedišča z nasloni iz lesa sibirskega macesna v dolžini 2,5 m. Klop na novo definira prostor travnika, ki je v pohodnih delih urejen kot gruščna trata, med katero se ustvarita dva igralna zaliva iz AB plošče. Nanju sta umeščeni betonski mizi za namizni tenis, za programsko krepitev prostora.

 

leto izvedbe:

lokacija:

kvadratura:

fotograf:

projektna ekipa:

 

 

 

2020

Krško

435 m2

Prostor vmes

LEPPA studio + Prostor vmes (Lara Gligić, Laura Klenovšek, Neža Krošelj, Teja Gorjup)

Arhitekturno oblikovalski studio, kjer vaše zgodbe preslikamo v prostore.

Slovenska 27, 1000 Ljubljana

Telefon:  031 889 509

Email: info@leppa.si